Τι σας εγγυόμαστε - Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι
Terra Thessalia Lactis - Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι
Η ευζωία των ζώων συνδέεται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, διατροφής και με τη μη μετατροπή τους σε “μηχανές παραγωγής” με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος. Η επαφή τους με τη φύση μέσω της μετακίνησης και της βόσκησης που είναι σημαντικές για την υγεία τους, αποτελούν επομένως τα βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση της ευζωίας των αιγοπροβάτων της Terra Thessalia.
Η εμμονή της Terra Thessalia στην υποστήριξη των ποιμενικών κοπαδιών συνδέεται με τη διασφάλιση της ευζωίας των αιγοπροβάτων γεγονός που συμβάλλει στην υγεία των ζώων και των καταναλωτών. Η TTL αντιμετωπίζει τα αιγοπρόβατα ως το κέντρο μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας που ενδιαφέρει άμεσα την κοινωνία εφόσον αφορά: την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων και την καλή μεταχείριση των ζώων (ευζωία –welfare).


Εγκατάσταση συστήματος GPS tracking
Terra Thessalia Lactis - Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι
H εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης (GPS tracking) σε ζώα των κοπαδιών της Terra Thessalia παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο των μετακινήσεων των ζώων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων που βρίσκεται εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο Server. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αρχείου μπορούν εύκολα να προσφερθούν στους υποψήφιους αγοραστές γαλακτοκομικών προϊόντων της Θεσσαλίας ώστε να επιβεβαιώσουν/πιστοποιήσουν οι ίδιοι την εκτατικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αφού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις μετακινήσεις των κοπαδιών στην αιτούμενη χρονική περίοδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online