Η Θεσσαλία - Παραδοσιακή τυροκομία
Η Θεσσαλία διαθέτει μια αξιόλογη παράδοση και ένα σημαντικό παραγωγικό δυναμικό στον τομέα της γαλακτοκομίας. Η τέχνη της παρασκευής τυροκομικών προϊόντων μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η δραστηριότητα που προκύπτει και η ποιότητα των προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιμενική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλίας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της ξεχωρίζουν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μικρο-περιοχών της τα οποία προσδίδουν ποιότητα και φήμη. Η γεωγραφία, η ιστορία, η κληρονομιά και η παραγωγική δραστηριότητα αποτελούν τελικά μοναδικό και ιδιότυπο θεσσαλικό γαλακτοκομικό πόρο. Ως πόρος ορίζεται εδώ το σύνολο των υλικών (αυτόχθονες φυλές, χλωρίδα, κλίμα κτλ) και άυλων (πρακτικές, γνώσεις, τεχνογνωσίες, εμπειρίες κτλ) συστατικών των θεσσαλικών περιοχών που χαρακτηρίζουν εσωτερικά και εξωτερικά το γαλακτοκομικό προϊόν.
Η στροφή των καταναλωτών προς την ποιότητα και την ταυτότητα των αγροτροφίμων προσφέρει νέες προοπτικές και δυνατότητες ανταμοιβής της διατήρησης από τους θεσσαλούς κτηνοτρόφους και τυροκόμους αυτής της παραδοσιακής δραστηριότητας.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online