Ποιοι είμαστε - Θεσσαλική εδαφική συνέλευση
Η Θεσσαλική Εδαφική Συνέλευση για τη Γαλακτοκομική Αλυσίδα (ΘΕΣΓΑ) στηρίζει τη διασφάλιση και προβολή της ποιότητας και της ταυτότητας του θεσσαλικού γαλακτοκομικού πόρου. Ρόλος της είναι να παρακολουθεί την προώθηση και εφαρμογή μιας κοινά αποδεκτής στρατηγικής για την αξιοποίηση των τοπικών κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών πόρων και δραστηριοτήτων. Η συνεργασία στον γαλακτοκομικό τομέα, η οποία αφορά πριν απ’ όλα τις μικρές αλλά ιστορικές γαλακτοκομικές περιοχές της Θεσσαλίας, υπογράφεται από:
  • Μικρούς θεσσαλούς τυροκόμους.
  • Ζωντανούς θεσσαλικούς κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.
  • Υποστηρικτικούς μηχανισμούς (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Επιμελητήρια Θεσσαλίας, Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).
  • Συνεταιριστικές Τράπεζες Θεσσαλίας.
  • Αναπτυξιακές εταιρείες καθώς και
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ Θεσσαλίας και τα αρμόδια εργαστήρια.
Terra Thessalia Lactis - Χάρτα συνεργασίας


Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online