Τι σας εγγυόμαστε - Διάρκεια ωρίμανσης
Terra Thessalia Lactis - Τυρί φέτα
Η περίοδος ωρίμανσης για το κάθε είδος τυριού αποτελεί βασικό στοιχείο της σωστής διαδικασίας παραγωγής του. Η πιστή ακολουθία του χρόνου ωρίμανσης προσδίδει στο τυρί ολοκληρωμένη γεύση και υψηλή διατροφική ποιότητα αλλά και διασφαλίζει την υγεία των καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση της φέτας, ο σεβασμός της απαραίτητης τρίμηνης περιόδου ωρίμανσης επιτυγχάνει αυτή τη διατροφική ασφάλεια ακόμη και αν το γάλα δεν έχει υποστεί τη διαδικασία της παστερίωσης. Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί στην Terra Thessalia μέσω του συμμετοχικού συστήματος εγγυήσεων εξασφαλίζουν την τήρηση αυτού του απαιτούμενου χρόνου ωρίμανσης για κάθε παραγόμενο τυρί.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online