Τι σας εγγυόμαστε - Αυτόχθονες φυλές
Η μακρά παράδοση της ποιμενικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα εξασφάλισε μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ελληνικών φυλών προβάτων γνωστές για τις ικανότητές τους να προσαρμόζονται στις θεσσαλικές κλιματικές συνθήκες (κρύο, ζέστη, υγρασία) και να παράγουν γάλα υψηλής ποιότητας.
Στη Terra Thessalia συμμετέχουν ποιμενικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες εκτρέφουν ζώα που προέρχονται από αυτές τις φυλές. Αν αξίζει ιδιαίτερη ανταμοιβή για τους κτηνοτρόφους αυτών των εκμεταλλεύσεων είναι γιατί παραμένοντας πιστοί σ’ αυτό το κληρονομημένο από την αρχαιότητα ποιμενικό σύστημα εκτροφής αρνούνται στην πραγματικότητα να μετατρέψουν τα ζώα τους σε μηχανές παραγωγής γάλακτος μέσω της εντατικής εκμετάλλευσής τους.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online