Τι σας εγγυόμαστε - Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης
Το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγυήσεων (ΣυΣυΕ) βασιζόμενο στην ενεργή συμμετοχή των φορέων και παραγωγών της Terra Thessalia εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, των δεσμών του με τον τόπο παραγωγής, τη διασφάλιση δίκαιης αναδιανομής της προστιθέμενης αξίας στους κτηνοτρόφους και στους μικρούς τυροκόμους και τη διαχείριση μιας αειφορικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων, ζώων και φύσης.
Το ΣυΣυΕ:
  • υποστηρίζεται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Terra Thessalia, από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά εργαστήρια και χρησιμοποιεί εργαλεία υψηλής τεχνολογίας,
  • αναπτύσσει δικά του μέσα εγγύησης και ενσωματώνει τις επίσημες πιστοποιήσεις (ΠΟΠ, εργαστήρια)
  • στηρίζεται σε προδιαγραφές που αφορούν όλους τους τομείς της γαλακτοκομικής αλυσίδας (βοσκότοπος, φυλή ζώου, ζωοτροφές εγγύτητας, υγεία και ποιότητα προϊόντων κ.ά.)
  • εγγυάται το Σήμα Ποιότητας των μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας
  • αποτελεί τέλος έναν οδηγό καλών πρακτικών για την καθοδήγηση των κοπαδιών και το σεβασμό των προδιαγραφών του Terra Thessalia.
Το ΣυΣυΕ στηρίζει ένα κοινό όραμα των παραγωγών της Terra Thessalia και των καταναλωτών ενισχύοντας τη μεταξύ τους ανταλλαγή γνώσεων με βάση τις αρχές της συμμετοχικότητας, της αμοιβαιότητας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης.
Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης 1
Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης 1
Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης 2
Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης 2
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online