Τι σας εγγυόμαστε - Μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα
Μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα
Μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα
Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιτυγχάνεται με τη μικρή απόσταση μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων που παρεμβαίνουν σε όλο το μήκος της διαδικασίας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση (μικρότερη των 3 km) από τους βοσκοτόπους και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ζωοτροφές ενώ τα τυροκομεία στα οποία παραδίδουν το γάλα βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι εκπομπές ρύπων (όπως CO2 -διοξειδίου του άνθρακα) εξαιτίας των μετακινήσεων και των μεταφορών είναι σχετικά χαμηλές. Η TTL αποδεικνύει με το σύστημα εγγύησης που έχει αναπτύξει ότι εξασφαλίζει την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online