Ποιοι είμαστε - Αλληλέγγυα αγορά
Κατσίκιες
Η προστιθέμενη αξία του προϊόντος Terra Thessalia αναδιανέμεται με δίκαιο τρόπο σε όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής:
• από τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούν τα κοπάδια,
• έως την παραγωγή γάλακτος και του τελικού γαλακτοκομικού προϊόντος Θεσσαλικής σήμανσης.
Κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι και η δομή συνεργασία τους επωφελούνται της προστιθέμενης αξίας ενός προϊόντος «ανωτέρας ποιότητος» με την προϋπόθεση να υιοθετούν τις προδιαγραφές και το σύστημα εγγύησης «Terra Thessalia».
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online