Ποιοι είμαστε - Η επιχειρησιακή ομάδα υποστήριξης
Γενικός Διευθυντής Καλλιάρας Χαρίλαος
Υπεύθυνος Συστήματος Εγγύησης Καλλιάρας Χαρίλαος
Υπεύθυνος Πρωτογενούς Παραγωγής Σέγγη Χρυσαυγή
Υπεύθυνος Προώθησης Κουζελέας Στυλιανός
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online