Ποιοι είμαστε - Μέλη του φορέα διαχείρισης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
E-mail: ee@uth.gr
Ιστοσελίδα: www.uth.gr
ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του AΤΕΙ Θεσσαλίας
E-mail: pr@teilar.gr
Ιστοσελίδα: www.teilar.gr
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
-
E-mail: keeuhcci@uhc.gr
Ιστοσελίδα: www.uhc.gr
Αναπτυξιακή Καρδίτσας (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.)
-
E-mail: anka@anka.gr
Ιστοσελίδα: www.anka.gr
e-trikala (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικάλων)
-
E-mail: contact@e-trikala.gr
Ιστοσελίδα: www.e-trikala.gr
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - ΙΝΑΝΕΠ
-
E-mail: nfo@entre.gr
Ιστοσελίδα: www.entre.gr
ΣΘΕΒ : Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Θεσσαλίας
-
E-mail: info@sthev.gr
Ιστοσελίδα: www.sthev.gr
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
-
E-mail: info@bankofkarditsa.gr
Ιστοσελίδα: www.bankofkarditsa.gr
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
-
E-mail: info@bankofthessaly.gr
Ιστοσελίδα: www.bankofthessaly.gr
Trade Thessalia Lactis : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΕ
-
E-mail: info@terrathessalia.gr
Ιστοσελίδα: www.terrathessalia.gr
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online