Νέα
18.07.2017 Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο : «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη διαχείριση, ανάδει
15.02.2017 Συνάντηση μεταξύ του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (Παν Θεσσαλίας) και των Δημάρχων Δυτικής Θεσσαλίας
16.12.2015 Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος LACTIMED
15.12.2015 Εκδήλωση κεφαλαιοποίησης της Διαχειριστικής Αρχής των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα
28.11.2015 Εκδήλωση υπογραφής της Χάρτας Συνεργασίας
08.11.2015 Συνάντηση μελών της Trade Thessalia Lactis
08.11.2015 Σεμινάριο βιωσιμότητας του Cluster Terra Thessalia Lactis
27.09.2015 Ανταλλαγές εμπειριών “Road Show” , 27/09 – 02/10 - 2015, Λάρισα. Καραβάνι γεύσεων μεσογειακών τυριών
 
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online