Τι σας εγγυόμαστε - Ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος
Terra Thessalia Lactis - Ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος
Η ποιότητα του γάλακτος, του τυριού ή των άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων της Terra Thessalia αξιολογούνται με βάση, διεθνώς αποδεκτά, ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως, τα υγιεινολογικά, τα διατροφικά, τα τεχνολογικά κλπ. Αυτά συνδέονται τόσο με τα κύρια χαρακτηριστικά του γάλακτος (λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη κλπ) όσο και με τα δευτερεύοντα συστατικά του όπως τα ανόργανα στοιχεία, οι βιταμίνες, τα λιπαρά οξέα, τα τερπένια, οι φαινόλες κλπ.
Αν η σύνθεση του γάλακτος σε μάκρο και μίκρο-συστατικά έχει ιδιαίτερη αξία για τα προϊόντα της Terra Thessalia, αυτό οφείλεται στο ποιμενικό παραγωγικό σύστημα απ’όπου προήλθε το γάλα. Πρόκειται δηλαδή για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου παραγωγής, τη διατροφή των ζώων, το γονότυπό τους, την υγιεινολογική τους κατάσταση, τις ζωοτεχνικές πρακτικές (τρόπος και συχνότητα άμελξης κλπ) που χαρακτηρίζουν το φυσικό περιβάλλον και την οργάνωση των κτηνοτροφικών μας εκμεταλλεύσεων.
Η συνεχής βόσκηση των κοπαδιών σε φυσικούς και τεχνητούς λειμώνες της θεσσαλικής γης με πλούσια και ποικίλη χλωρίδα προσφέρει γάλα υψηλής λιποπεριεκτικότητας και κατά συνέπεια και τυριά υψηλής διατροφικής αξίας με πλούσια γεύση και αρώματα.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online