Τα Προιόντα μας
Τα Προιόντα μας Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της Terra Τhessalia παράγονται από εκμεταλλεύσεις των οποίων τα κοπάδια: -Βόσκουν σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε λειμώνες, εξασφαλίζοντας την ευζωία των ζώων και την ποιότητα του γάλακτος. Ιδιαίτερης αξίας είναι το ανοιξιάτικο γάλα. Την άνοιξη η πλούσια ανθοφορία της χλωρίδας της ελληνικής υπαίθρου την περίοδο Απριλίου –Ιουνίου προσδίδει αρώματα στο γάλα και το καθιστά πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες. -Εξασφαλίζουν... (περισσότερα)
Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης
Συμμετοχικό  Σύστημα Εγγύησης Το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγυήσεων (ΣυΣυΕ) βασιζόμενο στην ενεργή συμμετοχή των φορέων και παραγωγών της Terra Thessalia εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, των δεσμών του με τον τόπο παραγωγής, τη διασφάλιση δίκαιης αναδιανομής της προστιθέμενης αξίας στους κτηνοτρόφους και στους μικρούς τυροκόμους και τη διαχείριση μιας αειφορικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων, ζώων και φύσης. Το ΣυΣυΕ: - υποστηρίζεται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Terra Thessalia,... (περισσότερα)
Παραδοσιακή τυροκομία
Παραδοσιακή τυροκομία Η Θεσσαλία διαθέτει μια αξιόλογη παράδοση και ένα σημαντικό παραγωγικό δυναμικό στον τομέα της γαλακτοκομίας. Η τέχνη της παρασκευής τυροκομικών προϊόντων μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η δραστηριότητα που προκύπτει και η ποιότητα των προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιμενική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλίας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της ξεχωρίζουν... (περισσότερα)
Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι
Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι Η ευζωία των ζώων συνδέεται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, διατροφής και με τη μη μετατροπή τους σε “μηχανές παραγωγής” με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος. Η επαφή τους με τη φύση μέσω της μετακίνησης και της βόσκησης που είναι σημαντικές για την υγεία τους, αποτελούν επομένως τα βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση της ευζωίας των αιγοπροβάτων της Terra Thessalia. Η εμμονή της Terra Thessalia στην υποστήριξη των ποιμενικών κοπαδιών συνδέεται... (περισσότερα)
Νέα
Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο : «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη διαχείριση, ανάδει
18.07.2017
Συνάντηση μεταξύ του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (Παν Θεσσαλίας) και των Δημάρχων Δυτικής Θεσσαλίας
15.02.2017
Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος LACTIMED
16.12.2015
Εκδήλωση κεφαλαιοποίησης της Διαχειριστικής Αρχής των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα
15.12.2015
Εκδήλωση υπογραφής της Χάρτας Συνεργασίας
28.11.2015
Το σχέδιο LACTIMED στοχεύει να ενισχύσει την παραγωγή και διανομή τοπικών και καινοτόμων μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω της οργάνωσης του γαλακτοκομικού τομέα κάθε συμμετέχουσας Περιφέρειας (για την Ελλάδα η Θεσσαλία), της στήριξης των παραγωγών για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και τέλος, της δημιουργίας νέων αγορών για τα προϊόντα τους. Το σχέδιο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος IEVP CT MED. Χρηματοδοτείται, για το συνολικό ποσό των 4,35 εκατομμυρίων ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Από το Νοέμβριο 2012 έως το Δεκέμβριο 2015, η ANIMA και οι 11 εταίροι θα πραγματοποιήσουν εκατό περίπου οργανωμένες παρεμβάσεις προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων στους γαλακτοκομικούς τομείς της Αλεξάνδρειας και της Beheira (Αίγυπτο), της Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανο), της Bizerte και της Béja (Τυνησία), της Σικελίας (Ιταλία) και της Θεσσαλίας (Ελλάδα).
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online